Milieuzones in Frankrijk: Ecovignet Crit’Air

© Crit-Air.fr / Green Zones GmbH

Milieuzones in Frankrijk

Sinds 1 juli 2016 is er in Frankrijk een wetgeving genaamd Crit’Air, waarmee Franse gemeentes milieuzones kunnen instellen. Deze wetgeving heeft als doel het verlagen van de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof. Een milieuzone kan bestaan uit een zone waar beperkt verkeer toegestaan is (in het Frans een Zone à Circulation Restreinte genoemd, ZCR) of uit een luchtkwaliteitszone. Binnen deze zones mogen op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur alleen voertuigen rijden die over een milieusticker beschikken. De milieusticker heet een Crit’Air Ecovignet en maakt onderscheid tussen oudere motorvoertuigen, recentere motorvoertuigen en milieuvriendelijke voertuigen. Op deze pagina en op www.certificat-air.gouv.fr wordt meer informatie gegeven over het Ecovignet en de milieuzones in Frankrijk.

Crit’Air Ecovignet

De milieusticker bestaat uit 6 categoriën en loopt van categorie 0 tot en met 5, waarbij 5 het meest vervuilend is. Bij iedere categorie hoort een andere kleur vignet. Het groene vignet (categorie 0) is voor elektrische voertuigen en categorie 5 is voor dieselvoertuigen ouder dan 17 jaar. Het type Crit’Air Ecovignet is afhankelijk van het jaartal waarin een voertuig is geregistreerd, de energieklasse en de EURO-norm (mate van emissie). Wil je weten welk certificaat je nodig hebt voor jouw voertuig? Op de officiële website is het mogelijk een simulator in te vullen, zodat je kunt zien welk Crit’Air Vignet je dient te bestellen voor jouw type voertuig. Vul de simulator in op www.certificat-air.gouv.fr/en/simulation

De milieusticker online bestellen De milieusticker is ook verplicht voor buitenlandse voertuigen. Waar de milieusticker voor Franse voertuigen sinds juli 2016 kan worden aangevraagd, is het sinds woensdag 1 februari 2017 ook voor voertuigen die niet in Frankrijk geregistreerd staan mogelijk om het Crit’Air Vignet te bestellen.
Bestel het Crit’Air Ecovignet op www.certificat-air.gouv.fr/en/demande.

Let op: www.certificat-air.gouv.fr is de enige officiële website om het vignet te bestellen!
De prijs van het vignet is vastgesteld op € 3,70. Inclusief verzendkosten komt het totaalbedrag voor Franse voertuigen uit op € 4,18.

Levertijd

Bestel het vignet op tijd. De levertijd bedraagt momenteel circa 10 dagen. Deze informatie is terug te vinden op de officiële website onder veelgestelde vragen: www.certificat-air.gouv.fr/en/foire-aux-questions Denk je dat je het vignet, ook wel Air Quality Certificate genoemd, niet op tijd voor vertrek zult ontvangen? Na het bestellen ontvang je een bevestiging per e-mail (binnen circa 4 uur). Daarnaast ontvang je binnen circa 24 uur na bestellen een elektronische invoice, waarin een afbeelding van het door jou bestelde vignet getoond wordt. Deze afbeelding dient vooralsnog als bewijs van jouw bestelling en de classificatie van jouw voertuig.

In geval van controle: bekeuringen vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli gaat de Franse politie toezien op de naleving en kunnen automobilisten die zich niet aan de regelgeving houden een bekeuring krijgen. Indien het ecovignet niet aanwezig en zichtbaar is wanneer men in een zone à circulation restreinte rijdt, zoals in bijvoorbeeld Parijs en op dagen wanneer er verhoogde luchtverontreiniging is in Lyon, bedraagt de hoogte van de bekeuring € 68,- voor auto’s en motorvoertuigen op twee wielen. De boete bedraagt € 135,- voor bussen en vrachtwagens.

Europese gehandicaptenparkeerkaart

Reizigers die in het bezit zijn van een Europese gehandicaptenparkeerkaart dienen voor hun voertuig ook te beschikken over een Crit’Air Ecoviget. Het ecovignet zit namelijk aan een voertuig gekoppeld en niet aan een bestuurder of passagier. De Europese gehandicaptenparkeerkaart dient altijd zichtbaar in het voertuig te liggen. Er bestaat geen apart Crit’Air vignet voor mindervaliden. Toegang tot een zone à circulation restreinte mag niet worden geweigerd voor voertuigen waarin een mindervalide reist of wordt vervoerd (mits de Europese gehandicaptenparkeerkaart aanwezig is), ongeacht de kleur van het vignet en het tijdstip (ook tijdens verontreinigingspieken).

Uitzonderingen

Bepaalde voertuigen zijn uitgezonderd en mogen niet de toegang worden ontzegd tot milieuzones. Dit is het geval voor voertuigen van publieke diensten (politie, brandweer, SAMU, enzovoort) en voertuigen van staatsbedrijven. Bepaalde private voertuigen kunnen ook worden uitgezonderd, wanneer er autorisatie is verkregen door de gemeente of de staat. Deze uitzonderingen kunnen oldtimers, toeristische voertuigen of wegenwachtdiensten betreffen.

Permanente milieuzone in Parijs

Vanaf 1 september 2015 is de eerste zone voor beperkt verkeer in Parijs een feit en sinds 1 juli 2016 is het Crit’Air vignet verplicht in Parijs. Het betreft het geheel aan wegen binnen de périphérique, de ring van Parijs. Als je alleen over de ringweg rijdt en niet het centrum van Parijs in gaat, dan is het ecovignet niet nodig. De ringweg zelf valt namelijk niet onder de milieuzone. Echter: wanneer er sprake is van extreme luchtvervuiling kan de milieuzone worden uitgebreid tot de A86, de buitenring van Parijs. In dat geval kan een ecovignet alsnog van pas komen op de ring, want er kan op zo’n moment een rijverbod gelden voor voertuigen uit de meest vervuilende categorieën van het ecovignet. De toegang tot de milieuzone is verboden voor zware voertuigen, bussen en touringcars die geregistreerd zijn voor 1 oktober 2001. Vanaf 1 juli 2016 zijn personenauto’s en bedrijfsvoertuigen die voor 1 januari 1997 geregistreerd zijn verboden in de Franse hoofdstad van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 20.00 uur, buiten deze tijden mogen deze voertuigen wel rijden (met uitzondering van tijdelijke beperkingen m.b.t. verontreinigingspieken). Van maandag tot en met vrijdag mogen tussen 08.00 en 20.00 uur alleen voertuigen met een milieusticker tussen categorie 0 en 4 rijden in Parijs: met ingang van 1 juli 2017 mogen voertuigen met Crit’Air Ecovignet 5 niet meer rijden in Parijs van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 20.00 uur.

Tijdelijke milieuzone in Grenoble

Vanaf 1 november 2016 is de omgeving rondom Grenoble een luchtkwaliteitszone. Het betreft een “sporadische milieuzone”: bij aanhoudende luchtvervuiling is het vignet verplicht. Het ecovignet is dan verplicht op alle wegen, snelwegen en autosnelwegen van de gemeentes binnen de metropool van Grenoble. Wanneer het luchtvervuilingsalarm vijf of meer dagen van toepassing is, mogen enkel voertuigen met het Crit’Air Ecovignet binnen categorie 1-5 rijden. Vanaf de 7e dag van het alarm mogen enkel voertuigen binnen categorie 1-3 rijden. Hiernaast geldt er vanaf de 2e dag een verlaging van de maximumsnelheid van 20 km/uur.

Tijdelijke milieuzone in Lyon

Het Crit’Air Ecovignet is op 12 december 2016 ook ingevoerd in Lyon, inclusief buurtstad Villeurbanne. Het systeem in Lyon is anders: even en oneven kentekens dienen elkaar af te wisselen op dagen dat er verhoogde luchtvervuiling is. Op deze dagen mogen even en oneven kentekens om de beurt een dag rijden. Crit’Air Ecovignetten Electro 1, 2 en 3 zijn uitgesloten van dit afwisselingssysteem, zij mogen altijd rijden. Echter een uitzondering voor Crit’Air Ecovignet 3: wanneer er vier opeenvolgende dagen met verhoogde luchtvervuiling zijn, wordt het oranje Crit’Air Ecovignet 3 toegevoegd aan het afwisselingssysteem.

Tijdelijke milieuzone in Lille

Vanaf 1 juni is een ZPA (zone de protection de l’air) ingesteld in de metropool van Lille. In gevallen van hoge luchtverontreiniging gelden er verkeersbeperkingen, inclusief het centrum van Lille. Een milieusticker kan dan van pas komen. De plannen om een ZCR (zone à circulation restreinte) in te stellen in de metropool van Lille zijn gerelateerd aan de conclusies van een onderzoek dat in februari 2017 is gelanceerd door de Métropole Européenne de Lille (MEL). De bevindingen van dat onderzoek worden vanaf september verwacht.

Korte-termijnplannen voor Strasbourg

Er liggen plannen om vanaf september 2017 een milieuzone in te stellen in Straatsburg. Het is nog niet bekend in welke vorm het ecovignet verplicht zal worden, afhankelijk van of het om een permanente milieuzone gaat zoals in Parijs, of een milieuzone op bepaalde momenten zoals in Grenoble of Lyon.

Toekomstige tijdelijke of permanente milieuzones

 • Avignon
 • Arras
 • Annemasse
 • Bordeaux
 • Cannes
 • Clermont-Ferrand
 • Champlan
 • Baskische kust-Adour
 • Duinkerke (Dunkerque)
 • Dijon
 • Epernay
 • Faucigny,Glières, Bonneville
 • Le Havre
 • Montpellier
 • Parijs
 • Reims
 • Rouen
 • Saint-Etienne
 • Straatsburg (Strasbourg)
 • Saint Maur-des-Fossés
 • Toulouse
 • Marnevallei (Vallée de la Marne

Nog vragen? Stel ze per kerende aan onze Reisboetiek medewerkers